Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO BE-FIT24!

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Łukasz Jurkowski Catering Dietetyczny, Transportowa 6, 69-100 Słubice, NIP 598-164-51-00, REGON 383618424. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Skorzystanie z usług Cateringu Dietetycznego Be-Fit24 jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczania zbilansowanego wyżywienia całodniowego składającego się z pięciu lub trzech posiłków na dowolną ilość dni w granicach od 3 do 60 dni.
 2. Posiłki dostarczane są od niedzieli do czwartku w godzinach popołudniowych i wieczornych z przeznaczeniem na dzień następny.
 3. Posiłki dostarczane są w plastikowych opakowaniach przystosowanych do odgrzewania w kuchence mikrofalowej. A cały zestaw zapakowany jest w papierową torbę.
  Ceny poszczególnych zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego zamówienia określone są w sklepie Be-fit24 Na stronie internetowej www.be-fit24.com

§3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie usług następuje w momencie uiszczenia opłaty przy zakupie cateringu na stronie internetowej www.be-fit24.com lub telefonicznie pod nr tel. +48 606 625 901.
 2. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, zamawiający zobowiązany jest poinformować Dietetyka/konsultanta żywieniowego o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 3. Catering Dietetyczny Be-fit24 dokłada wszelkich starań aby przygotowywane posiłki były smaczne i wpływały pozytywnie na zdrowie i sylwetkę, jednakże przyjęcie zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Be-fit24 zapewnienia, że świadczone usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie, sylwetkę lub samopoczucie zamawiającego.

§4 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Klient ma możliwość rozliczenia się za zamówienie na kilka sposobów:

 1. Szybka płatność internetowa tPay przy zamówieniu poprzez sklep www.be-fit24.com,
 2. Płatność gotówką u kierowcy podczas pierwszej dostawy zamówienia przy zamówieniu poprzez sklep www.be-fit24.com lub telefonicznie pod nr tel. +48 606 625 901.
 3. Płatność przelewem na nr konta 19 1020 2036 0000 0902 0118 3110

Płatność należy uiścić z góry za zamówiony catering.

§5 POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI
Zamawiający zgadza się na otrzymanie potwierdzenia płatności w formie faktury elektronicznej przesłanej na adres mailowy podany podczas procesu rejestracji, lub  paragonu fiskalnego.

§6 DOSTAWA

 1. Dostawa zamówienia odbywa się od niedzieli do czwartku w godzinach popołudniowych i wieczornych, co ustalane jest indywidualnie w każdym mieście. Każdy klient, który zakupił catering informowany jest o dostawach drogą mailową lub telefoniczną.
 2. W razie nieodebrania przez klienta zamówienia oraz braku kontaktu z klientem, uniemożliwiającego określenie nowego terminu dostawy zamówienia lub spowodowanego jakąkolwiek inną, leżącą po stronie klienta przyczyną zamówienie uważa się danego dnia za skutecznie doręczone.
  Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia.
 3. Posiłki niedostarczone do klienta zostają przechowywane przez 12 godzin w chłodni kuchni Be-fit24 w Rzepinie. W tym czasie klient może odebrać catering we własnym zakresie na własny koszt.

§7  ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient uprawniony jest do przesunięcia zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 12:00, 2 dni robocze przed planowaną datą dostawy posiłków, w tej sytuacji zamówienie ulega wydłużeniu o przesuniętą ilość dni.
 2. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować pisemnie; Tj. w formie SMS pod nr tel. +48 606 625 901 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@be-fit24.com
 3. Podstawą do anulowania zamówienia jest paragon fiskalny.

§8 REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym zamówieniem klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@be-fit24.com.
 3. Catering Dietetyczny Be-fit24 zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i dostosowania odpowiedniej rekompensaty.
 4. W razie stwierdzenia przez Catering Dietetyczny Be-fit24, iż reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu reklamacji z zamówieniem, Catering Dietetyczny Be-fit24 poinformuje klienta o fakcie nieuwzględnienia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 5. Reklamacje składane w sprawach dot. wykluczeń w diecie sportowej będą odrzucane. Dieta sportowa wyklucza możliwość edycji posiłków i eliminacji poszczególnych składników.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Wykorzystanie podanych danych osobowych do celów innych niż wynikających wprost z wymogów realizacji zamówienia wymaga wyrażenia odrębnych zgód. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych klienta podmiotom świadczącym usługi związane z realizacją zamówienia. Administratorem danych jest Łukasz Jurkowski Catering Dietetyczny, Transportowa 6, 69-100 Słubice, NIP 598-164-51-00, REGON 383618424.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Drogi Kliencie

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Tobie kilka informacji.

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, a także na zapewnieniu Tobie możliwości realizowania wszystkich przysługujących Tobie w związku z RODO praw.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Jurkowski Catering Dietetyczny, Transportowa 6, 69-100 Słubice, NIP 598-164-51-00, REGON 383618424 .

Z Administratorem danych możesz się skontaktować drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@be-fit24.com lub telefonicznie 606 625 901.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu realizacji złożonego zamówienia cateringowego z dowozem na wskazany adres.

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Okres przechowywania danych.

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania z usług cateringu.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z administratorem danych osobowych możesz się skontaktować drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@be-fit24.com lub telefonicznie 606 625 901.

Z administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dokąd dowozimy
nasz catering dietetyczny Be-Fit24?

W ramach cateringu dietetycznego Be-Fit24 oferujemy nie tylko pyszne i zdrowe posiłki, ale również dowozimy je pod wybrany adres, aby zapewnić Wam komfort i zaoszczędzić cenny czas. Dlatego pragniemy odciążyć Was nie tylko z kuchennych obowiązków, ale również zapewnić pełnowartościową dietę na cały dzień bez wychodzenia z domu!

Dotychczas dostarczamy catering dietetyczny do miejscowości: Cybinka, Kostrzyn nad Odrą, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Międzyrzecz, Słońsk, Górzyca, Gubin, Kowalów, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice, Sulęcin, Świebodzin, a nawet poza granice naszego kraju – do Frankfurtu nad Odrą i okolic! Jeśli jednak Twoje miasto nie znalazło się na naszej liście, skontaktuj się z nami, a z pewnością dołożymy wszelkich starań, żeby mogli Państwo korzystać z naszych usług.

Nasi kurierzy każdego dnia dostarczają świeżo przygotowane pięcioposiłkowe pakiety prosto pod same drzwi.

Z myślą o pracujących Klientach, dowozimy nasze posiłki w godzinach popołudniowych, żeby mogli spokojnie odebrać je w dogodnym czasie.

do skorzystania z naszych usług!

wybierz dietę

Czy już wiesz ile kalorii potrzebujesz?

Wybierając swoją dietę powinieneś dobrać odpowiednią ilość kalorii dopasowaną do Twojego ciała i trybu życia. W tym celu stworzyliśmy dla Ciebie kalkulator dziennego zapotrzebowania energetycznego (CPM), który Ci pomoże:

pomiń ten krok

Płeć

Masa ciała (kg)

Wzrost (cm)

Wiek

Aktywność fizyczna

Twoje zapotrzebowanie energetyczne to:

kcal / dzień